oficiální web obce

Věc

Datum vyvěšení

Datum sejmutí

Pozvánka na ZZO č.3/2022

12.05.2022

20.05.2022

Zápis ze ZZO č.2/2022

19.04.2022

04.05.2022

Pozvánka na ZZO č.2/2022

04.04.2022

19.04.2022

VV OOP (MMMB) – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (Žerčice)

29.03.2022

13.04.2022

VV OOP (MMMB) – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (Osenice)

28.03.2022

12.04.2022

Dočasné uzavření pošty 16.3.2022

14.03.2022

17.03.2022

Uzavírky k jednotlivým etapám výstavby kanalizace v Žerčicích (4.4.2022-9.10.2022)

10.03.2022

31.03.2022

Objízdná trasa pro nákladní dopravu z důvodu opravy úseku silnice II/280 v Osenicích (28.3.2022-20.11.2022)

10.03.2022

31.03.2022

Zápis ze ZZO č.1/2022

10.03.2022

25.03.2022

Pozvánka na ZZO č.1/2022

23.02.2022

02.03.2022

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE: Oznámení o době a místě konání nových voleb do Zastupitelstva obce Domousnice

23.02.2022

19.03.2022

PŘEHLED nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) v KN

18.02.2022

30.04.2022

VÝZVA občanům k přihlášení se ke svému vlastnictví v KN

18.02.2022

30.04.2022

POZVÁNKA pro členy okrskové volební komise

17.02.2022

24.02.2022

Dočasné uzavření pošty 14.-18.2.2022

14.02.2022

18.02.2022

Dočasné uzavření pošty 7.-11.2.2022

07.02.2022

11.02.2022

Oznámení: Dnešní uzavření Obecního úřadu Domousnice

07.02.2022

08.02.2022

VV OOP (MZE) – Národní plán povodí Labe

04.02.2022

19.02.2022

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE: Oznámení o jmenování zapisovatele okrskové volební komise

04.02.2022

19.02.2022

VV (MZE) – Oznámení o vydání OOP

04.02.2022

19.02.2022

Oznámení: Brigády ve Skyšicích

02.02.2022

31.03.2022

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE: Oznámení o počtu členů volební komise

31.01.2022

15.02.2022

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE: Informace o počtu volebních okrsků

31.01.2022

15.02.2022

Dočasné uzavření pošty 24.-28.1.2022

24.01.2022

28.01.2022

Vyhodnocení přijatých opatření a uzavření kontroly MV ze dne 15.9.2021

04.01.2022

19.01.2022

Oznámení: Zimní brigády v obci Domousnice

28.12.2021

31.03.2022

VaK – oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2022

21.12.2021

15.01.2022

Dočasné uzavření pošty 27.-31.12.2021

13.12.2021

31.12.2021

Ceník tisku

13.12.2021

28.12.2021

Oznámení o záměru

13.12.2021

28.12.2021

Zápis ze ZZO č.5/2021

13.12.2021

28.12.2021

Tradiční Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby v kostele sv. Štěpána v Řitonicích

11.12.2021

27.12.2021

Dopravce ARRIVA: POZOR! čipové karty na Mladoboleslavsku končí.

07.12.2021

22.12.2021

Vánoční přání 2021

07.12.2021

31.12.2021

Pozvánka na ZZO č.5/2021

02.12.2021

10.12.2021

IDSK – Integrovaný systém dopravy Středočeského kraje (jízdní řády platné od 12.12.2021 ZDARMA k odebrání na chodbě OÚ)

01.12.2021

31.12.2021

Informace od ERÚ pro seniory o nutnosti ukončení režimu DPI (dodavatele poslední instance)

29.11.2021

14.12.2021

Krizová linka kraje pro pomoc osobám postiženým krachem dodavatele energií

04.11.2021

30.11.2021

Omezení dopravy v obci 17.11. (natáčení Iveta)

27.10.2021

18.11.2021

Protokol MV o kontrole výkonu samostatné působnosti obce

25.10.2021

31.01.2022

Kotlíková dotace

25.10.2021

31.12.2021

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů (ČEZ)

20.10.2021

04.11.2021

Upozornění na odstávku elektřiny ve Skyšicích (ČEZ)

20.10.2021

26.10.2021

Kontejnery pro velkoobjemový odpad

20.10.2021

07.11.2021

Oznámení: Změna úředních hodin

20.10.2021

31.12.2021

Zápis ze ZZO č.4/2021

17.10.2021

01.10.2021

Zápis ze ZZO č.3/2021

06.10.2021

21.10.2021

Pozvánka na ZZO č.4/2021

06.10.2021

21.10.2021

Svoz nebezpečného odpadu

27.09.2021

12.10.2021

Pozvánka na ZZO č.3/2021

23.09.2021

08.10.2021

VV (MZE) – změna a doplnění OOP ze dne 2.4.2020

15.09.2021

30.09.2021

VV (MMMB) – Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení (Obec Veselice)

15.09.2021

30.09.2021

POZVÁNKA: Sraz veteránů Domousnice

30.08.2021

14.09.2021

PŘEHLED nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) v KN

25.08.2021

09.09.2021

Zápis ze ZZO č.2/2021

11.08.2021

26.08.2021

Zápis ze ZZO č.1/2021

11.08.2021

26.08.2021

Výzva – veřejná zakázka malého rozsahu OBNOVA NÁVESNÍHO RYBNÍKA

28.07.2021

15.09.2021

Výsledky hlasování v místním referendu

10.07.2021

25.07.2021

Oznámení o době a místě konání místního referenda

25.06.2021

10.07.2021

Pozvánka na ZZO č.2/2021

23.06.2021

08.07.2021

Očkování psů proti vzteklině

09.06.2021

24.06.2021

Pozvánka na ZZO č.1/2021

19.05.2021

03.06.2021

VV (FÚ) – zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu pro daň z nemovitosti 2021 II.

21.04.2021

06.05.2021

Informace ke sčítání lidu, domů a bytů 2021

14.04.2021

29.04.2021

VV (FÚ) – zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu pro daň z nemovitosti 2021 I.

14.04.2021

29.04.2021

Velkoobjemový kontejner 9. 4. 2021

31.03.2021

15.04.2021

Svoz nebezpečného odpadu 28. 3. 2021

17.03.2021

01.04.2021

Plánovaná odstávka elektřiny

17.03.2021

01.04.2021

INFORMACE O očkování proti COVID-19 zapojení praktických lékařů

10.03.2021

25.03.2021

PŘEHLED nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) v KN

10.03.2021

25.03.2021

VV OOP (MMMB) – Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci (Domousnice)

10.03.2021

25.03.2021

VaK – oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2021

17.02.2021

04.03.2021

OZNÁMENÍ ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů 2021 v ČR

17.02.2021

04.03.2021

Povolení pokácení náletových dřevin

01.02.2021

16.02.2021

NÁVRH zadání územního plánu Domousnice

20.01.2021

04.02.2021

VV (MMMB) – Oznámení o doručení návrhu zadání ÚP Domousnice

20.01.2021

04.02.2021

INFORMACE O očkování proti COVID-19 seniorů 80+

15.01.2021

30.01.2021

Konec příjmu dotazníků k ÚP 31.1.2021

06.01.2021

31.01.2021

ÚP – konec příjmu dotazníků k 31.1.2021

06.01.2021

31.01.2021

NÁVRH rozpočtu obce na rok 2021

01.12.2020

16.12.2020

NÁVRH střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022, 2023

01.12.2020

16.12.2020

OZVO č.1/2020 – o místním poplatku ze psů

21.10.2020

31.12.2020

OZVO č.2/2020 – o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

21.10.2020

31.12.2020

VV (MZE) – změna a doplnění OOP ze dne 2.4.2020

29.07.2020

13.08.2020

Územní plán Domousnice – DOTAZNÍK.doc

17.06.2020

31.12.2020

Územní plán Domousnice – DOTAZNÍK.pdf

17.06.2020

31.12.2020

VV (FÚ) – zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu pro daň z nemovitosti 2020 II.

22.04.2020

27.05.2020

VV (FÚ) – zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu pro daň z nemovitosti 2020 I.

07.04.2020

11.05.2020

VV OOP (MZE) – lesy na území ČR (kůrovec, těžba, zalesňování)

03.04.2020

18.04.2020

VV OOP (MMMB) – Stanovení přechodné úpravy provozu obecnými schématy na silnicích II. a III. třídy

26.03.2020

10.04.2020

OZVO č.1/2019 – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

17.01.2020

01.02.2020

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku – Územní plán

11.12.2019

16.01.2020

VV (KÚSK) – Oznámení o zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a vyhodnocení vlivů 3. aktualizace Zásad, územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území

02.10.2019

02.12.2019

VV (MZE) – změna a doplnění OOP ze dne 3.4.2019

04.09.2019

19.09.2019

VV (MMMB) – Opatření při nedostatku vody

24.07.2019

08.08.2019

VV (FÚ) – zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu pro daň z nemovitosti 2019

24.04.2019

09.05.2019

Archiv dokumentů vyvěšených do 31.12.2020 elektronické Úřední desky obce naleznete zde.