oficiální web obce

Věc

Datum vyvěšení

VV (FÚ) – zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu pro daň z nemovitosti 2022

25.04.2022

VV OOP (MMMB) – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (Žerčice)

29.03.2022

VV OOP (MMMB) – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (Osenice)

28.03.2022

VV OOP (MZE) – Národní plán povodí Labe

04.02.2022

VV (MZE) – Oznámení o vydání OOP

04.02.2022

VV (MZE) – změna a doplnění OOP ze dne 2.4.2020

15.09.2021

VV (MMMB) – Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení (Obec Veselice)

15.09.2021

VV (FÚ) – zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu pro daň z nemovitosti 2021 II.

21.04.2021

VV (FÚ) – zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu pro daň z nemovitosti 2021 I.

14.04.2021

VV OOP (MMMB) – Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci (Domousnice)

10.03.2021

VV (MMMB) – Oznámení o doručení návrhu zadání ÚP Domousnice

20.01.2021

OZVO č.1/2020 – o místním poplatku ze psů

21.10.2020

OZVO č.2/2020 – o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

21.10.2020

VV (MZE) – změna a doplnění OOP ze dne 2.4.2020

29.07.2020

VV (FÚ) – zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu pro daň z nemovitosti 2020 II.

22.04.2020

VV (FÚ) – zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu pro daň z nemovitosti 2020 I.

07.04.2020

VV OOP (MZE) – lesy na území ČR (kůrovec, těžba, zalesňování)

03.04.2020

VV OOP (MMMB) – Stanovení přechodné úpravy provozu obecnými schématy na silnicích II. a III. třídy

26.03.2020

OZVO č.1/2019 – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

17.01.2020

VV (KÚSK) – Oznámení o zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a vyhodnocení vlivů 3. aktualizace Zásad, územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území

02.10.2019

VV (MZE) – změna a doplnění OOP ze dne 3.4.2019

04.09.2019

VV (MMMB) – Opatření při nedostatku vody

24.07.2019

VV (FÚ) – zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu pro daň z nemovitosti 2019

24.04.2019

Archiv starších dokumentů naleznete zde.